Câu hỏi thường gặp

Một số thắc mắc khách hàng thường gặp:

Công ty chấp nhận thanh toán bằng hình thức nào?

Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng, hoặc tiền mặt trực tiếp. Hình thức thanh toán sẽ được xác định khi trao đổi và xác nhận đặt hàng.

Các hình thức giao hàng của công ty?

Chúng tôi có nhiều hình thức giao hàng nhằm đảm bảo thời gian giao hàng đúng với hợp đồng. Chúng tôi miễn phí vận chuyển, trừ khi có thỏa thuận khác với khách hàng.

  • Tại Hà Nội: ship hàng trực tiếp.
  • Tỉnh lân cận: chuyển phát nhanh hoặc gửi xe khách.
  • TP Hồ Chí Minh: chuyển phát nhanh, chuyển phát hỏa tốc, chuyển phát hàng không trong ngày.
  • Tỉnh miền Trung và Nam: chuyển phát nhanh, chuyển phát hỏa tốc, gửi xe khách.
Thời gian giao hàng?

Chúng tôi đảm bảo thời gian giao hàng đúng với hợp đồng với khách hàng. Nếu có xảy ra sai sót, chậm trễ, sẽ giải quyết theo các điều khoản trong hợp đồng hoặc thỏa thuận khác với khách hàng nhằm đảm bảo lợi ích của hai bên.