Tag Archives: Emaho penno penno soha

Vòng tay cao su chữ Phạn – EMAHO PENNO PENNO SOHA

Vòng tay cao su chữ Phạn - Emaho Penno Penno Soha

Vòng tay cao su chữ Phạn Trong các tài liệu về đạo Phật luôn có đề cập đến các câu thần chú chữ Phạn. Nếu một người có thể mang bên mình, thường xuyên nhìn thấy và tụng các câu thần chú đó, thì người đó sẽ luôn tránh được bệnh tật, an lành và […]